Score Cổ Phiếu Tuần 09-13/1

Ngày 12/1/2023

Ngày 09/01/2023

Ngày 08/01/2023

Ngành
Nhóm dẫn dắt có khối bank nhà nước BID CTG VCB, phía sau là nhóm bank thương mại có game VPB STB LPB. Ngoài ra có sự tăng giá khá bất ngờ từ BVB
Trend tốt từ công ty chứng khoán ít được chú ý là BVS, còn về nhóm công ty lớn thì HCM VCI vẫn nhanh nhẹ hơn. Ngắn hạn còn có MBS khá là đáng chú ý.
Về trend có BCM mạnh và ổn định nhất, tiếp có KBC, nhóm phía sau khá tương đồng có PHR, VGC, GVR, IDC

Be the first to comment

Leave a Reply