Behavioral Finance – Giới Thiệu Về Tài Chính Hành Vi

Tài chính hành vi là một trường phái phân tích đầu tư chứng khoán được xây dựng trên khung của lý thuyết tài chính chuẩn mực trong truyền thống (từ sau này, ebroker sẽ gọi lý thuyết tài chính này là lý thuyết tài chỉnh tiêu chuẩn và người đầu tư theo trường phái này là nhà đầu tư tiêu chuẩn) nhưng lại cung cấp cơ sở một sự thay thế tài chính tiêu chuẩn, đó là một lý thuyết tài chính mới là tài chính hành vi . Tài chính hành vi phản ánh những mô hình hành vi khác nhau của con người và được xây dựng trên những thành phần khác nhau: lý thuyết triển vọng (prospect theory), Lỗi nhận thức (cognitive error), vấn đề về tự chủ (problem of self-control), sự hối tiếc (pain of regret). Những thành phần này giúp tạo ra ý nghĩa của thế giới tài chính, bao gồm: sự ưu tiên của nhà đầu tư, thiết kế của những sản phẩm tài chính hiện đại, và những quy tắc tài chính bằng cách tạo ra ý nghĩa của những hành vi của những nhà đầu tư bình thường.

Xem thêm

Phần 2 : Behavioral Finance – Khác Biệt Của Tài Chính Hành Vi So Với Tài Chính Tiêu Tiêu Chuẩn

Học giả có lẽ sẽ có hứng thú với những câu hỏi dưới đây:

Tại sao những người đầu tư thích cổ tức?

Tại sao những người đầu tư ghét việc cắt lỗ.

Tại sao những người đầu tư thích cổ phiếu của công ty “tốt” hơn?

Làm cách nào để xác định lợi nhuận kỳ vọng?

Những lực lượng nào hình thành nên những quy tắc tài chính?

Phạm vi của câu hỏi là rất rộng. Nó bao gồm hành vi đầu tư, sự tương tác của những nhà đầu tư trên thị trường tài chính, cái mà xác đinh giá chứng khoán và sự tương tác của nhà đầu tư đối với những chính sách công, cái mà sẽ xác định những quy định tài chính.

Tài chính tiêu chuẩn được xây dựng trên những trụ cột như các nguyên tắc về chênh lệch giá của Merton Miller và Franco Modigliani, nguyên tắc xây dựng danh mục đầu tư của Harry Markowitz, lý thuyết định giá chứng khoán của John Lintner và Willian Sharpe và lý thuyết định giá quyền chọn của Fischer Black, Myron Scholes và Robert Merton. Lý thuyết này hấp dẫn bởi vì nó chỉ sử dụng một vài thành phần cơ bản để xây dựng lí thuyết thống nhất, một lý thuyết trả lời cho tất cả những câu hỏi tài chính.

Tuy nhiên, một số lý thuyết khác hoàn toàn phù hợp với tất cả các bằng chứng thực nghiệm có sẵn, và tiêu chuẩn tài chính cũng không ngoại lệ. Ví dụ: Miller (1986) sẵn sàng thừa nhận rằng các ưu tiên quan sát được đối với cổ tức bằng tiền mặt là một trong những “điểm mềm trong cơ thể hiện tại của lý thuyết “. Miller tiếp tục tranh luận, tuy nhiên: rằng các mô hình cân bằng hợp lý dựa trên tính hợp lý trong tài chính nói chung và cổ tức nói riêng vẫn còn sống và tốt – hoặc ít nhất là không có hình dạng xấu hơn các mô hình so sánh khác trong kinh tế học mức độ tổng hợp. Khuôn mẫu không phải vậy cân nhắc với sự bất thường mà một sự tái thiết hoàn chỉnh (trên hành vi/nhận thức hoặc các hành vi khác) là cần thiết hoặc có khả năng xảy ra trong tương lai gần.

Hôm nay, mười năm sau khi Miller nói, Meir Statman lập luận rằng: tài chính tiêu chuẩn thực sự rất nặng nề với những khác biệt mà nó có ý nghĩa quan trọng để xây dựng cơ sở cho lý thuyết tài chính tài chính trên các dòng hành vi.

Tài chính tiêu chuẩn được xây dựng với một vài phổ biến các thành phần có nhiều công dụng. Tài chính hành vi cũng vậy. Nhưng các thành phần của tài chính tiêu chuẩn và tài chính hành vi khác nhau, phản ánh các mô hình khác nhau của hành vi của con người khác nhau.

Be the first to comment

Leave a Reply