Cách Dùng Chỉ Báo New High New Low

Ebroker team xin giới thiệu 1 chỉ báo về phân tích thị trường, đó là chỉ báo New high New low (NHNL)

NHNL là một chỉ báo thống kê ghi lại sự thay đổi về số lượng cổ phiếu phá đỉnh 52 tuần, phá đáy 52 tuần, từ đó chúng ta đánh giá được về trạng thái của thị trường.

Chỉ báo này được giới thiệu bởi Alexander Elder trong cuốn sách “New trading for a living”

– Cấu trúc: NHNL  gồm 3 đường: NH và NL và NHNL

– New high (NH) số lượng cổ phiếu phá đỉnh 52 tuần

– New low (NL) số lượng cổ phiếu phá đáy 52 tuần

– NHNL = NH-NL (chênh lệch giữa số lượng NH và NL)

Về cách dùng, thì cũng như các chỉ báo khác, nó cũng gồm xu hướng, độ dốc và phân kỳ cái này các ace học hết rồi nên chắc dễ hiểu thôi

Ø    Cách dùng thứ 1, chúng ta tập trung xu hướng của đường NHNL
+./ Trên đường 0 – và có xu hướng đi lên, số mã phá đỉnh đang dẫn dắt thị trường => uptrend
+./ Dưới đường 0 – và có xu hướng đi lên, số mã phá đáy đang dẫn dắt thị trường. => downtrend
Ø    Cách dùng thứ 2 đó là tính phân kỳ để xác định khả năng thị trường đảo chiều
Sự phân kì của NHNL:
– Sự phân kỳ giảm giá (Bearish divergence): khi đồ thị giá hình thành những đỉnh cao hơn trong khi NHNL lại hình thành những điểm đỉnh thấp hơn.
-Sự phân kỳ tăng giá (Bullish Divergence): khi đồ thị giá hình thành những đáy thấp hơn trong khi NHNL lại hình thành những điểm đáy cao hơn.
Ø    Cách dùng thứ 3 đó là sử dụng kết hợp để xác định sóng.
Cái này dựa trên đặc điểm là thị trường chứng khoán thường tăng mạnh nhất vào sóng 3 => số lượng mã phá đỉnh lớn nhất => Đường NHNL tạo đỉnh cao nhất trong một chu kỳ.
Sau đó thường chỉ báo này sẽ tạo đỉnh thấp hơn trong sóng 5 vì lúc này là sóng phân hóa, số lượng mã phá đỉnh sẽ giảm xuống, trong khi số lượng mã phá đáy lại tăng lên.
Ø    Chỉ báo này có  gì ưu việt hơn so với những chỉ báo thông thường khác như MACD, RSI,vv..?
Một trong những lý do cốt yếu là bởi vì trong khi các chỉ báo khác được xây dựng dựa trên dữ liệu của chỉ số thị trường là VN-index, thì chỉ báo NHNL nó là một chỉ báo thống kê số lượng từ các mã cấu thành của Vni. Chính vì vậy, nó luôn cung cấp tín hiệu đỉnh đáy sớm hơn so với các indicators thông thường.
Ngoài ra, còn có thể có những đặc điểm khác, mà mỗi người tự cảm nhận thêm trong quá trình sử dụng.