Price Action – Dạng 1: Spike & Channel Trend.

Các dạng vận động chủ yếu của thị trường.

Dạng 1: Spike and channel

Đặc tính

1. Nhiều hơn 1 trend bars +> tình trạng always–in (urgency) => breakaway gap.

2. Hình thành trong vòng 1 giờ & tồn tại trong 1 vài nến

3. Breakout càng mạnh thì xác suất có bùng nổ theo đà trong kênh càng cao và đi xa.

4. Khi breakout mạnh tạo nền tảng cho MM (Measured move) khi kênh kết thúc và nên take profit.

5. Ngay sau khi spike sẽ là pull back bằng 1 nến hoặc nhiều nến.

6. Trend quay lại form của kênh bao gồm sự lưỡng lự và không chắc chắn bời vì two-side trading

7. Nếu thị trường theo kênh, tốt hơn nên giao dịch trong TTR (Mua dưới 1 line của nến trước và giữ lệnh swing, nếu Short, Short swing high hoặc high của nến trước

8. Kênh hiếm khi breakout theo xu hướng của trend, nhưng nếu nó xảy ra thì breakout thường thất bại trong 5 nến và sau đó đaỏ chiều.

9. Kênh kết thúc tại 1 vài MM, và thường là cú đẩy 3.

10. Nếu kênh breakout thêm lần nữa thì cuối cùng nó sẽ bị breakout nhưng không vào lệnh tạị thời điểm breakout mà chờ các pull backs

11. Thị trường thường điều chính đến điểm bắt đầu của kênh, đó là test gap (The spike giống tất cả các spikes, là 1 gap)

12. Thị trường thường đảo chiều tối thiểu 25% xu hướng để cố gắng tạo ra TR. Trong bull spike & channel, cú pull back thường tạo ra 2 đáy bull flag vưới đáy của kênh, đó là đáy của pull back đi theo các spike up.

#Priceaction#Trend#Spike&Channel