Số lượng OI lập đỉnh và thị trường cuối tháng 6

VNINDEX đang ở vùng hỗ trợ 1160~1200 với sự hỗ trợ của vùng đáy cũ. Các chỉ số kỹ thuật như RSI, MACD đang tạo ra phân kỳ dương khi VNINDEX test lại vùng hỗ trợ này. Đây là tín hiệu tốt cho việc hồi phục của thị trường sau gần ba tháng giảm ròng hơn 30% tính từ đỉnh tháng 3 năm 2022.6.26

Câu hỏi ở đặt ra hiện nay cho các nhà đầu tư là thị trường đã thật sự an toàn để có thể mở mua hay chưa ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi này dưới góc độ phân tích số lượng hợp đồng mở của thị trường phái sinh đặc biệt là hợp đồng tương lai VN30F1M.

Số lượng OI đang lập đỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022

Số lượng OI đang được neo rất cao cụ thể là hơn 44.627 hợp đồng đang mở, đây là số lượng OI đang mở cao nhất từ đầu năm đến giờ – điều này rất cần được các nhà giao dịch chú ý. Hãy hình dung vùng giá 1212~1238 của chỉ số VN30F1M đang là vùng giao tranh của phe long và phe short được kéo dài gần 1 tuần qua. Khi OI cao như vậy và giá đang được nén lại trong một khoảng hẹp dần thì khả năng rất cao sẽ có một bước nhảy lớn trong 1 đến 2 tuần tới của thị trường.

Chỉ số VN30F1M đang được nén lại, biểu đồ khung H1.

Từ góc độ OI trên chúng ta sẽ có 2 hướng đi của thị trường như sau:

  1. Phe short giành thắng lợi lúc này các vị thế long sẽ phải đóng và thị trường sẽ có một nhịp giảm điểm mạnh, sau đó khi phe short đóng các vị thế của mình thị trường sẽ có pha hồi phục cũng mạnh tương tự.
  2. Phe long giành thắng lợi dẫn đến việc các vị thế short sẽ bắt buộc bị đóng giúp cho thị trường có một đà hồi phục tốt trong tuần sau tuy nhiên khi phe long chốt lời cũng sẽ có một nhịp giảm điểm không hề dễ chịu đối với thị trường.

Với các yếu tố nêu trên các nhà giao dịch nên cực kỳ thận trọng trong việc mở mua ở thời điểm khi số lượng OI đang rất cao như vậy, hãy kiên nhẫn chờ đợi điểm mua có lợi nhất cho chiến lược của mình trong lúc thị trường đang không thuận lợi như lúc này.