VNINDEX: ĐI QUA 3 MÙA COVID

Nếu như trong Vnindex, cổ phiếu được chia thành các nhóm Blue, midcap, penny, thì ở bình diện lớn hơn, thị trường tài chính toàn cầu, cũng được chia thành các nhóm thị trường blue, midcap, penny. Ví dụ DowJon, Hangsheng là blue, thị trường châu Âu như DAX là  Midcap và Vnindex tất nhiên là penny . Giữa các nhóm cổ phiếu này, có những vận động độc lập do tính chất đặc thù của từng thị trường, đặc biệt là tính T3 của thị trường Việt Nam, tuy nhiên vẫn có những mối liên hệ rất chặt chẽ, ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Nếu quan sát kỹ những diễn biến của thị trường trong mùa covid, thì mối liên hệ là rất lớn.

Covid 1: Lockdow tp.HCM

Ngày 10/3, ngày biến động, lực cầu bắt đáy vào mạnh mẽ sau khi Vni rớt từ 900 xuống 800 điểm, nhiều cổ phiếu đóng trần cuối phiên. Đêm ấy DJ tiếp tục mất 2000 điểm, Vni hôm sau lại rơi tiếp.

  • Kinh nghiệm 1: nến phá đáy kèm gap down ngày 9/3 phá 875 có phải là nguyên nhân?
  • Kết quả: Ngày 23/3 DJ tạo đáy 1, ngày ¼ DJ tạo đáy 2 test đáy cao hơn đáy 1, tương tự Vni có đáy 2 ngày 31.3 buổi chiều sau khi có tin lockdow TP.HCM.

Covid 2: Đà nẵng

Sau khi vượt không được cản 900 tạo cân bằng tích lũy 2 đáy, trước khi ra tin covid xuất hiện ở Đà Nẵng đánh đáy 3.

Cũng xuất hiện nến phá hỗ trợ tạo bởi 2 đáy trước đó bằng 1 gap down.

DJ đã tạo đáy tiếp tục đi lên, dù đã xuất hiện làn sóng covid 2 trước đó.

Kết quả: Vni tiếp tục hấp thụ lượng cung tạo đáy đi lên phá luôn cản 900

  • Kinh nghiệm 1 có vẻ không đúng lắm, chủ yếu vẫn đi theo đà thế giới.

Covid 3: Chúng ta của hiện tại.

Dow Jone sau khi đạp gãy channel đi lên đã tạo đáy ngày 31/1 và tiếp tục quay trở lại xu hướng đi lên.

Vni 1 lần nữa không vượt cản 1200, đã tạo 2 đáy, sau đó ra tin covid phá hỗ trợ tạo bởi 2 đáy trước bằng 1 gap down.

  • Kết luận: theo 2 kết luận 1 và 2 ta mạnh dạn đưa ra dự đoán vni sẽ tiếp tục đi theo DJ trong xu hướng tới bất chấp tình hình dịch bệnh thực tế diễn ra.
  • Việc dự đoán cần phải tinh chỉnh theo kế hoạch nghỉ tết do độ lệch pha lớn.
  • Có thể xem xét các thị trường khác, ví dụ Hangsheng, hoặc KOSPI (biết đâu đấy, do đặc điểm dân số trẻ tương đồng)