TÀI CHÍNH HÀNH VI

Who Talk What

𝟭. 𝗪𝗵𝗼 𝗧𝗮𝗹𝗸𝗲𝗱 𝗪𝗵𝗮𝘁.Đó là tên 1 chủ đề rất hay xưa thời sinh viên mình hay đọc. Giờ chả nhớ nói về gì, chỉ nhớ mỗi tựa đề.Khi bạn muốn học hỏi 1 điều […]

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Cách Lựa Chọn Cổ Phiếu Mạnh

https://vt.tiktok.com/ZS8meVtL6/ CÁCH 2 Bảng tổng hợp điểm RS cổ phiếu phân theo ngành. Điểm mạnh nhất là FRT (bán lẻ), BSI(chứng khoán), CMS (công nghiệp) Tuy vậy khả năng sóng ngành chỉ xuất hiện ở […]

INDICATORS

Cách Dùng Chỉ Báo Fibonacci

Dãy số fibonacci chắc đa phần chúng ta đều biết, nguyên tắc dãy số là số thứ 3 bằng tổng của 2 số đứng trước 1.1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233        Một đặc điểm thú vị của dãy số […]