Score Cổ Phiếu

 THAM GIA GROUP TƯ VẤN

Nhóm bank chia thành nhiều nhóm tương đồng.

nhóm tăng mạnh ACB TCB nhưng nổ vol TCB sau phá đỉnh lại bị bán ngược khi ra hết tin;

MBB CTG BID VCB có yếu tố nhà nước nhưng trend yếu có khả năng còn điều chỉnh;

OCB MSB VIB TPB bank tư nhân tạo nến doji thứ 6 giảm ít từ đỉnh ngắn ;

BVB ABB VAB KLB bank upcom biến động lớn nhưng cũng tạo nến doji, phụ thuộc vào sóng upcom;

LPB HDB SSB bank bo cung tùy thuộc ý chí tạo lập.

VPB SHB EIB bank chờ game, bán mạnh đè giá nhưng sắp về vùng buyzone hỗ trợ dưới.

HÀNG TIÊU DÙNG

Nhóm thực phẩm cũng là nhóm tăng tốt trong ngắn hạn.
Ấn tượng là đà tăng của MCM, VLC, 2 công ty con của VNM.
3 cổ phiếu thực phẩm large cap thuộc nhóm này là MSN SAB VNM đều đang tích cực.
Nhóm chăn nuôi HAG DBC có trend tích cực từ trước nhưng đang trong giai đoạn điều chỉnh.
Nhóm mía đường QNS LSS SBT và thủy sản IDI PAN (FMC) ANV CMX.

DỊCH VỤ TIỆN ÍCH HẠ TẦNG

DẦU KHÍ

HÓA CHẤT

BẤT ĐỘNG SẢN

TÀI NGUYÊN CƠ BẢN

XÂY DỰNG & VLXD

SXDV CÔNG NGHIỆP

Nhóm vận tải thuần tăng mạnh hơn so với nhóm cảng nhờ đà tăng của giá cước vận tải.
Nhiều mã có vol đột biến xuất hiện nhú HAH, VSC SGP VTO. Cần duy trì khối lượng để tiếp tục đi lên hoặc có thể dẫn tới nhịp điều chỉnh rũ bỏ

THAM GIA GROUP TƯ VẤN

ĐẦU TƯ CÔNG

KHU CÔNG NGHIỆP

SẢN XUẤT ĐIỆN

DU LỊCH & GIẢI TRÍ

BÁN LẺ

BẢO HIỂM

Ô TÔ

Y TẾ