TÀI CHÍNH HÀNH VI

Who Talk What

𝟭. 𝗪𝗵𝗼 𝗧𝗮𝗹𝗸𝗲𝗱 𝗪𝗵𝗮𝘁.Đó là tên 1 chủ đề rất hay xưa thời sinh viên mình hay đọc. Giờ chả nhớ nói về gì, chỉ nhớ mỗi tựa đề.Khi bạn muốn học hỏi 1 điều […]

INDICATORS

Cách Dùng Chỉ Báo Fibonacci

Dãy số fibonacci chắc đa phần chúng ta đều biết, nguyên tắc dãy số là số thứ 3 bằng tổng của 2 số đứng trước 1.1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233        Một đặc điểm thú vị của dãy số […]

INDICATORS

Cách Dùng Sóng Elliott (Phần 2)

1. sóng chéo (loại sóng động lực motive thứ 2) 2/ các dạng sóng điều chỉnh về sóng đẩy impulse này, chúng ta dùng 2 dạng fibo kết hợp 3 nguyên tắc sóng để ước […]

INDICATORS

Cách Dùng Sóng Elliott (Phần 1)

Elliot mô tả sự vận động của giá như những con song Và vòng đời của nó chính là một chu kỳ. – Elliotts đã chia trong một chu kỳ hoàn chỉnh của cp thành […]