INDICATORS

Cách Dùng Chỉ Báo Fibonacci

Dãy số fibonacci chắc đa phần chúng ta đều biết, nguyên tắc dãy số là số thứ 3 bằng tổng của 2 số đứng trước 1.1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233        Một đặc điểm thú vị của dãy số […]

INDICATORS

Cách Dùng Sóng Elliott (Phần 2)

1. sóng chéo (loại sóng động lực motive thứ 2) 2/ các dạng sóng điều chỉnh về sóng đẩy impulse này, chúng ta dùng 2 dạng fibo kết hợp 3 nguyên tắc sóng để ước […]

INDICATORS

Cách Dùng Sóng Elliott (Phần 1)

Elliot mô tả sự vận động của giá như những con song Và vòng đời của nó chính là một chu kỳ. – Elliotts đã chia trong một chu kỳ hoàn chỉnh của cp thành […]

INDICATORS

Cách Dùng Chỉ Báo Stochastic

chỉ báo Stochastic đc xếp cùng nhóm chỉ báo động lượng với RSI, MACD Stochastics Oscilator hay stochatis analysis (thường viết tắt STO) là chỉ thị dao động dạng sin của giá với bản chất […]

INDICATORS

MACD Cảnh Báo Tạo Đỉnh

Sử dụng MACD để nhận diện vùng phân phối của cổ phiếu Ví dụ: Cổ phiếu VCB từ 2013-2018, xu thế cấp 1 là xu thế uptrend MACD tại tháng 1 năm 2018, MACD tạo […]