NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường 29/02/2024

Diễn biến thị trường 29/02/2024: . Áp lực chốt lời xuất hiện ngay khi lực cầu lớn hơn tham gia trở lại thị trường sau phiên beartrap thứ 6 tuần trước. VNI mở gap up […]

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Nhận Định Thị Trường Tuần 02-06/10

VNI có phiên phục hồi khi chỉ số gặp được hỗ trợ ý nghĩa MA200 tuần ở vùng 1137. Tuy nhiên, tâm lý giao dịch vẫn chưa cải thiện nhiều khi thanh khoản giảm sút […]

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Nhận Định Thị Trường Tuần 3-7/7

Chỉ với hai phiên giao dịch giảm điểm cuối tuần thì Thị trường đã mất sạch thành quả của 5 phiên giao dich trước đó. Thanh khoản thị trường vẫn đang trong xu hướng giảm, […]