Nhận Định Thị Trường 03/08

Vnindex khởi đầu tuần với một nến phá đáy phá ngay mô hình tam giác mở rộng, rớt rất sâu dưới 800 điểm ngay từ phiên ATO thể hiện áp lực bán là rất mạnh và chủ động, phủ nhận hoàn toàn nỗ lực của dòng tiền bắt đáy kỹ thuật thứ 6 tuần trước nữa.

Mặc dù ngưỡng hỗ trợ 780 được giữ vững qua tuần khi có dòng tiền đỡ giá ở vùng này, nhưng nguồn cung của hàng T3 luôn xuất hiện khi hàng về, ép cho biên độ giao động chỉ nằm trong vùng nến của 2 phiên đầu tuần.

Thanh khoản thị trường thấp dần về cuối tuần, gợi kỳ vọng mơ hồ về việc “đảo chiều”, “tạo nền tích lũy”,  “ lên trong nghi ngờ”, “cạn cung”, vân vân và mây mây…., nhưng điều đó không phù hợp với bối cảnh thực tế với thanh khoản hiện tại khi lượng vol tích lũy là chưa đủ, nguồn cung hàng vẫn còn tiềm tàng rất lớn. Trái lại, giao dịch trong biên độ nến của 2 phiên đầu tuần, lại dễ hình thành cho mô hình tiếp diễn cho xu hướng giảm giá, “tạo nền để gãy”

Nhiều khả năng, VNI sẽ tiếp tục rơi xuống dò đáy ở thời gian tới, trong bối cảnh tin xấu về covid ngày càng nhiều, thị trường rơi vào vùng trống thông tin. Cách thức giao dịch trong tuần này, sẽ quyết định vùng đáy của Vni, dễ có nhịp hồi ở vùng 750, rồi tiếp tục rơi sâu hơn về vùng 710-715 để tạo đáy ở đây. Chính vì vậy, việc đang duy trì margin tỷ trọng cao đợt này, nhiều khả năng sẽ chịu áp lực call margin rất nhanh. Về mặt tích cực, thì khi giá rơi sâu về vùng hấp dẫn, sẽ kích hoạt dòng tiền bắt đáy của F0, và cả các Fn gạo cội đã bỏ lỡ đợt sóng tăng vừa rồi. Lần tạo đáy này sẽ không xảy ra hiện tượng tăng đồng loạt, mà chỉ có các cổ phiếu có cơ bản tốt, có câu chuyện hấp dẫn đằng sau, sẽ là những cổ phiếu tạo đáy trước vni, và dẫn dắt thị trường lôi ngược dòng.

Be the first to comment

Leave a Reply