NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Nhận Định Thị Trường Tuần 25-29/7

Điểm đáng tiếc cho thị trường tuần rồi là không vượt được cản tâm lý 1200 như kỳ vọng mặc dù có nhiều điều kiện thuận lợi như dự báo tăng trưởng tốt của GDP, […]

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Nhận Định Thị Trường Tuần 11/07

Vni không thể vượt dc ngưỡng tâm lý 1210 và bị áp lực bán đè xuống, khiến cho nỗ lực phục hồi của cây nến “rút chân” tuần trước bị phủ định. Mốc 1170 test […]