INDICATORS

Cách Dùng Sóng Elliott (Phần 1)

Elliot mô tả sự vận động của giá như những con song Và vòng đời của nó chính là một chu kỳ. – Elliotts đã chia trong một chu kỳ hoàn chỉnh của cp thành […]

INDICATORS

Cách Dùng Chỉ Báo Stochastic

chỉ báo Stochastic đc xếp cùng nhóm chỉ báo động lượng với RSI, MACD Stochastics Oscilator hay stochatis analysis (thường viết tắt STO) là chỉ thị dao động dạng sin của giá với bản chất […]