NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Nhận Định Thị Trường Tuần 29-31/08

Ngay trước khi Dow Jones có phiên giảm điểm mạnh 1000 point, có thể gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư vào đêm thứ 6, Vnindex đã kịp thời hoàn thành nhiệm vụ quan […]

INDICATORS

Cách Dùng Chỉ Báo Fibonacci

Dãy số fibonacci chắc đa phần chúng ta đều biết, nguyên tắc dãy số là số thứ 3 bằng tổng của 2 số đứng trước 1.1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233        Một đặc điểm thú vị của dãy số […]

INDICATORS

Cách Dùng Sóng Elliott (Phần 2)

1. sóng chéo (loại sóng động lực motive thứ 2) 2/ các dạng sóng điều chỉnh về sóng đẩy impulse này, chúng ta dùng 2 dạng fibo kết hợp 3 nguyên tắc sóng để ước […]