NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Nhận Định Thị Trường Tuần 17-21/10

Khi thị trường về vùng quá bán thì nhịp hồi phục kỹ thuật cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhất là trong bối cảnh hầu hết nhà đầu tư đã chán nản, thì thị trường […]

TÀI CHÍNH HÀNH VI

Who Talk What

𝟭. 𝗪𝗵𝗼 𝗧𝗮𝗹𝗸𝗲𝗱 𝗪𝗵𝗮𝘁.Đó là tên 1 chủ đề rất hay xưa thời sinh viên mình hay đọc. Giờ chả nhớ nói về gì, chỉ nhớ mỗi tựa đề.Khi bạn muốn học hỏi 1 điều […]

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Cách Lựa Chọn Cổ Phiếu Mạnh

https://vt.tiktok.com/ZS8meVtL6/ CÁCH 2 Bảng tổng hợp điểm RS cổ phiếu phân theo ngành. Điểm mạnh nhất là FRT (bán lẻ), BSI(chứng khoán), CMS (công nghiệp) Tuy vậy khả năng sóng ngành chỉ xuất hiện ở […]