No Picture
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Dòng tiền lớn tham gia lúc nào?

Thỉnh thoảng lại thấy có người bảo chỉ nên tham gia khi xuất hiện dòng tiền lớn nhập cuộc blabla. Mọi người cho em hỏi trong suốt giai đoạn vol bé hơn đỉnh này dòng […]

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Diễn biến thị trường 29/02/2024

Diễn biến thị trường 29/02/2024: . Áp lực chốt lời xuất hiện ngay khi lực cầu lớn hơn tham gia trở lại thị trường sau phiên beartrap thứ 6 tuần trước. VNI mở gap up […]

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Nhận Định Thị Trường Tuần 02-06/10

VNI có phiên phục hồi khi chỉ số gặp được hỗ trợ ý nghĩa MA200 tuần ở vùng 1137. Tuy nhiên, tâm lý giao dịch vẫn chưa cải thiện nhiều khi thanh khoản giảm sút […]