KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN

Hướng Dẫn Các Nguyên Tắc Cơ Bản Để Đầu Tư Vào Lĩnh Vực Bán Lẻ

Đầu tư tài chính vào lĩnh vực bán lẻ luôn là miếng bánh đầy nhân thịt mà rất nhiều nhà đầu tư chứng khoán trên thế giới yêu thích khi nhìn vào quy mô hoành tráng của nó. Bán lẻ truyền thống có nhiều điểm tương đồng với ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống – địa điểm rất quan trọng vì nó thúc đẩy lưulượng giao thông và do đó doanh thu.. […]

KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN

Kế Toán Tài Chính – Đầu Tư Vốn Và Doanh Thu

Trong kế toán tài chính, một trong những khía cạnh quan trọng là xác là phân biệt doanh thu và đầu tư vốn liên quan đến thu nhập doanh thu, chi phí doanh thu, thanh toán doanh thu, lợi nhuận và tổn thất doanh thu của công ty với thu nhập vốn, thu nhập vốn, lợi nhuận vốn hoặc vốn lỗ vốn. Trên thực tế, không có sự khác biệt, chúng ta không thể nghĩ đến tính chính xác của báo cáo tài chính. Cuối cùng, nó sẽ đánh lừa kết quả cuối cùng mà không ai có thể kết luận bất cứ điều gì. Theo nguyên tắc này, một khoản mục doanh thu phải được ghi lại trong tài khoản Giao dịch và lãi và lỗ và một khoản mục vốn phải được ghi lại trong Bảng cân đối kế toán của công ty tương ứng. […]