INDICATORS

Cách Dùng Sóng Elliott (Phần 1)

Elliot mô tả sự vận động của giá như những con song Và vòng đời của nó chính là một chu kỳ. – Elliotts đã chia trong một chu kỳ hoàn chỉnh của cp thành […]

INDICATORS

MACD Cảnh Báo Tạo Đỉnh

Sử dụng MACD để nhận diện vùng phân phối của cổ phiếu Ví dụ: Cổ phiếu VCB từ 2013-2018, xu thế cấp 1 là xu thế uptrend MACD tại tháng 1 năm 2018, MACD tạo […]

KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN

Cách Dùng MACD Nâng Cao

Đối những nhà phân tích và đầu tư chứng khoán sử dụng trường phái phân tích kỹ thuật sơ cấp, MACD bình thường chỉ sử dụng một cách đơn độc để xác định cổ phiếu […]

KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN

Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản – 3 Giả Định Cơ Bản

Phân Tich Kỹ Thuật là một trường phái rất lớn và quan trọng trong hoạt động đầu tư chứng khoán hay rộng hơn là đầu tư trên cả thị trường tài chính.Tuy nhiên, để áp dụng phân tích kỹ thuật vào thị trường chứng khoán. Khi học chứng khoán , chúng ta phải mặc định chấp nhận 3 giả định cơ bản của phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán. Nó giống như việc chấp nhận mặt trời sẽ mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây. […]