KIẾN THỨC CHỨNG KHOÁN

Cảm Thấy Bất Công Khi Lỗ Chứng Khoán – Định Luật Murphy

Bạn vừa mới cắt lỗ cho thương vụ đầu tư chứng khoán của mình xong thì giá cổ phiếu lên. Cay quá, bạn mua lại, nhưng ô hay chưa ? Bạn vừa mua lại thì nó lại giảm. Bạn thấy bất công, cuộc đời này quá tàn độc đối với bạn. Ola ! Tin vui là bạn hãy cảm thấy bình thường đi. Vì nhiều người cũng cảm thấy bị bất công như vậy. Đó là định luật Murphy. […]