VNINDEX: NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG 13/07

Vnindex có tuần tăng điểm tích cực từ mức 825 và đóng cửa tuần vừa rồi ở 871, vẫn giữ được ngưỡng kháng cự nhẹ mới vượt qua là 870.

Tuy nhiên, thử thách thật sự của Vnindex là ngưỡng 883 +/- 3 phía trên, đây là ngưỡng kháng cự tạo bởi gap suy kiệt lần tạo đỉnh 900 trước đó và thanh khoản vùng này chắc chắn sẽ tăng mạnh. Nếu vượt được ngưỡng kháng cự này thì kháng cự 90x lần trước chỉ mang tính chất tâm lý và sẽ dễ vượt qua.

Hiện lực cầu giá cao của nhóm cổ VN30 vẫn chưa thể hiện rõ ràng, trong khi lực cung tiềm tàng là rất lớn. Xét trong điều kiện nhiều nhóm cổ đã đi vào vùng kháng cự của mình, chưa có nhiều dấu hiệu để break khi đã có đoạn tăng tương đối (như nhóm banks) thì để vượt được ngưỡng tâm lý này, nhiều khả năng nhóm cổ có tính công phá mạnh, nhẹ nhàng hơn sẽ được sử dụng (ví dụ nhóm V)

Trường hợp nếu không vượt được, Vnindex sẽ test lại mốc hỗ trợ 850 mà nhiều khả năng sẽ thất bại để quay lại test lại đáy dưới quanh 825, hình thành mẫu hình 3 đáy (tam giác mở rộng, hoặc VDV ngược. Tình hình kinh tế, chính trị trong nước và quốc tế vẫn còn nhiều diễn biến trái chiều nhau, kết hợp tuần này sẽ là tuần chốt phái sinh, thì việc mở mua mới là hạn chế, đặc biệt là những phiên đầu tuần do rủi ro T+, sẽ còn rất nhiều cơ hội khi mọi thứ rõ ràng hơn và việc quản trị rủi ro tại vùng rủi ro là ưu tiên.

Be the first to comment

Leave a Reply