Behavioral Finance – Nhà Đầu Tư Chứng Khoán Thích Cổ Tức Bằng Tiền Mặt ?

Trong đầu tư chứng khoán, nếu những người học chứng khoán theo trường phái tiêu chuẩn cũ, họ sẽ không quan tâm chia cổ tức bằng tiền hay cổ phiếu. Vì tất cả đã nằm trong giá trị nội tại công ty. Tuy nhiên, thuyết về tài chính hành vi cho rằng sẽ có sự ưu ái khác biệt ở trong đó. Trong cuộc khủng hoảng năng lượng đầu những năm 1970, Con Edison, công ty điện lực ở thành phố New York, đã quyết định không chia cổ tức. Tại Đại hội thường niên của Con Edison năm 1974, cổ đông nổi dậy, một số đã khóc, một số phải làm  hạn chế quyền của chủ tịch công ty. Đây là một cổ đông điển hình phản ứng, trích dẫn từ bảng thông báo Cuộc họp của công ty năm 1974:

Xem thêm :

Phần 1 : Behavioral Finance – 1 – Giới Thiệu Về Tài Chính Hành Vi

Phần 2 : Behavioral Finance – 2- Khác Biệt Của Tài Chính Hành Vi So Với Tài Chính Tiêu Tiêu Chuẩn

…. Phần 4 : Behavioral Finance – 4 – Nhà Đầu Tư Chứng Khoán Bán Quá Sớm Có Lời, Những Người Thua Lỗ Lại Nắm Lâu

  • Một người phụ nữ đã đến gặp tôi một phút trước, và bà ấy nói với tôi, “Xin hãy nói một lời cho những người cao tuổi.” Và bà đã rơi nước mắt. Và tôi thực sự hiểu ý của bà ấy là gì. Bây giờ bà ấy sẽ chỉ nhận An sinh xã hội của mình một tháng một lần, và điều đấy rất quan trọng bởi vì bạn đã từ chối cổ tức của bà ấy.

Đúng ra, theo trường phái tài chính tiêu chuẩn của Con Edison sẽ bị đảo lộn bởi cuộc khủng hoảng năng lượng và nó tác động đến giá cổ phiếu của Con Edition, nhưng họ không tức giận về quyết định loại bỏ cổ tức.Có thể nói những cổ đông của Con Edition là nhà đầu tư tài chính hành vi.

Nhà đầu tư tiêu chuẩn theo nguyên tắc chênh lệch giá của Miller và Modigliani biết rằng trong một Thế giới không có thuế và chi phí giao dịch, họ không nên phân biệt giữa một đô la cổ tức và một đô la vốn đầu tư. Nhà đầu tư tiêu chuẩn thờ ơ giữa cổ tức và vốn vì họ không dựa vào quyết định của công ty để tạo ra cổ tức. Họ có thể tạo ra “cổ tức tự chế” bằng cách bán cổ phần, hoặc cổ phiếu. Hơn nữa, trong một thế giới nơi cổ tức bị đánh thuế nặng hơn tỷ suất sinh lợi từ vốn, các nhà đầu tư thực sự sẽ đầu tư chứng khoán hiệu quả hơn khi các công ty kiềm chế trả cổ tức. Vậy, tại sao các nhà đầu tư cổ tức như thế nào? Đây là câu đố tài chính tiêu chuẩn, điều mà Black (1976) đã viết. Hersh Shefri và tôi đã sử dụng các thành phần của hành vi tài chính để giải thích tại sao các nhà đầu tư thích cổ tức. (Shefrin và Statman 1984).

Một yếu tố trung tâm của lý thuyết kỳ vọng là con người phân bổ tiền của họ một cách chủ quan theo nhận thức , hay còn gọi là tài khoản nhận thức – Hoặc có thể là tài khoản trong suy nghĩ – khác với tài khoản thực tế (Mental Accounting – một khái niệm đề cập đến việc mọi người đặt ra giá trị khác nhau cho tiền dựa trên các tiêu chuẩn chủ quan). Cổ tức bằng tiền giống hệt với cổ tức cổ phiếu trong tiêu chuẩn tài chính tiêu chuẩn, nhưng cổ tức bằng đô la khác với vốn đồng đô la trong lý thuyết kỳ vọng được nói đến trong tài chính hành vi vì hai giá trị của đồng đô la này thuộc về tư duy tài khoản nhận thức. Và tài hoản nhận thức được thực hiện bằng tài khoản. Sự giảm giá trên mỗi cổ phiếu của Con Edison là một sự mất mát về vốn đầu tư trong tuy duy mỗi nhà đầu tư theo tài chính hành vi. Và việc mất đi cổ tức là một mất mát trong tài khoản nhận thức. Trả cổ tức sẽ cung cấp một liều thuốc giảm đau làm giảm bớt đau đớn ngay cả khi việc trả cổ tức đã dẫn đến một cổ phiếu bị giảm giá. Việc đặt các các khoản tiền đầu tư tài chính vào tài khoản nhận thức là đặc biệt có lợi cho những người gặp khó khăn với sự tự kiểm soát. Như đã lưu ý trước đó, các nhà đầu tư tài chính tiêu chuẩn không có khó khăn tự kiểm soát trong chế độ đầu tư ổn định hoặc tiết kiệm, nhưng các nhà đầu tư hành vi phải chống lại mong muốn cho món tráng miệng ngay cả khi họ biết rằng rau là tốt hơn cho phúc lợi lâu dài của họ. Quy tắc là một công cụ tốt để tự kiểm soát. “Không có món tráng miệng trước rau” là một trong những quy tắc như vậy. “Tiêu dùng từ cổ tức nhưng đừng nhúng vào vốn” là chuyện khác. Hãy nhớ lại rằng người đã nói chuyện với người phụ nữ tại Con Edison cuộc họp thậm chí không xem xét khả năng nhúng vào vốn để tạo cổ tức tự chế.

Thật vậy, theo lý thuyết tài chính tiêu chuẩn có thể khiến mọi người gặp rắc rối sâu sắc. Một khán giả tại cuộc họp Con Edison hỏi tại sao cổ tức bằng cổ phiếu không được trả thay cho cổ tức bằng tiền mặt. “Vì vậy, ít nhất là tác động vào các cổ đông bởi bỏ qua cổ tức sẽ ít hơn nhiều”. Chủ tịch, trong một lời giải thích sẽ làm Miller và Modigliani tự hào, giải thích rằng cổ tức bằng cổ phiếu không nhiều hơn một mảnh giấy và các cổ đông có thể tạo ra cổ tức tự chế bằng cách bán một vài cổ phiếu. Ngài chủ tịch đã bỏ lỡ nhiều điểm. Đặt tên cho các mảnh giấy “cổ tức” di chuyển chúng từ tài khoản vốn nhận thức vào một tài khoản cổ tức nhận thức và cho phép tiêu dung chúng mà không vi phạm quy tắc “không nhúng vào vốn.”

Tóm lại, trái với tiêu chuẩn tài chính, nhà đầu tư tạo ra sự khác biệt quan trọng giữa cổ tức và vốn. Sự khác biệt là bắt nguồn từ cách họ đóng tiền trong tài khoản nhận thức và các quy tắc mà họ sử dụng các khung này để kiểm soát tiết kiệm và tiêu dùng. Một khi không thể giải câu đố cổ tức trong khi bỏ qua các mô hình của hành vi nhà đầu tư bình thường.

Be the first to comment

Leave a Reply