Những Hành Vi Trên Thị Trường Hình Thành Nên Các Quy Định Tài Chính

Ít nhà đầu tư tài chính biết, và ít sách đầu tư tài chính chứng khoán đề cập đến quy định về sự phù hợp có nghĩ là gì trong đầu tư tài chính. Ngược lại, quy định về sự phù hợp được biết rất rộng rãi đối với các nhà môi giới chứng khoán. Có lẽ các nhà kinh tế tài chính sử dụng phương pháp tài chính tiêu chuẩn bỏ qua sự phù hợp bởi vì chúng không quan trọng hoặc có lẽ họ bỏ qua chúng vì quy định về sự phù hợp rất khó để đưa vào một cách chuẩn chỉ trong tài chính tiêu chuẩn.

Các quy định về sự phù hợp có thể xoay quanh trách nhiệm của các nhà môi giới đối với khách hàng của họ. Người môi giới được yêu cầu xác định rằng các chứng khoán mà họ đề xuất phù hợp với khách hàng của họ dựa trên điều kiện và nhu cầu tài chính của khách hàng. Xem xét kinh nghiệm của Charles Schwab & Company. Charles Schwab là một Discount Broker-nhà môi giới cung cấp các dịch vụ mà không tư vấn đầu tư. Một nhà đầu tư đang giao dịch quyền chọn thông qua Schwab và mất $ 500,000. Sau đó, cho rằng những khoản đầu tư đó là không phù hợp điều kiện tài chính và nhu cầu của anh ta, anh ta đã kiện Schwab. Lập luận của Schwab trong sự bảo vệ của nó là họ không đưa ra lời khuyên mua cổ phiếu này; nó chỉ đơn thuần là giao dịch do nhà đầu tư muốn giao dịch. Hội đồng trọng tài cho rằng lập luận của Schwab là không thỏa đáng, các giao dịch quyền chọn không phù hợp với nhà đầu tư trên và thực tế là Schwab-một Discount Broker đã không loại trừ nó cho phù hợp với các quy định.

Phản ứng điển hình của các nhà kinh tế tài chính đối với các quy định về sự phù hợp là các quy định này vô nghĩa và nên được bãi bỏ. Quy định về sự phù hợp ngăn chặn các nhà đầu tư sử dụng quyền nhà đầu tư của họ để chọn chứng khoán mà họ muốn và xây dựng các danh mục đầu tư, trong đó bao gồm phán đoán và sự tối ưu. Vai trò của một lý thuyết là giải thích bằng chứng.

Các quy định về sự phù hợp không có ý nghĩa trong tài chính tiêu chuẩn bởi vì, trong tài chính tiêu chuẩn, con người được giả định là không có các lỗi lầm và về nhận thức và các vấn đề về tự chủ. Quy định phù hợp là quan trọng, tuy nhiên đó là đối với các nhà đầu tư hành vi. Thật vậy, quy định về sự phù hợp có thể được hiểu là công cụ giúp nhà đầu tư hành vi kiểm soát ảnh hưởng của nhận thức sai lầm và vấn đề tự kiểm soát của họ. Trong ý nghĩa đó, quy định về sự phù hợp như công cụ “làm dịu” các quy định.

Hãy xem xét doanh số bán hàng của máy hút bụi. Theo luật, một khách hàng có ba ngày sau khi thực hiện mua, để hủy giao dịch. Sự tồn tại của luật này ngụ ý rằng mọi người có thể nhận ra rằng đôi khi họ quá nóng vội để sở hữu món hàng; họ cần thời gian để hạ nhiệt, suy nghĩ rõ ràng, và lấy lại sự tự chủ của họ. Vì vậy, thông qua quá trình lập pháp, mọi người tạo ra một luật giúp họ kiểm soát lỗi nhận thức và sự không hoàn toàn tự kiểm soát của họ. Lập luận tương tự áp dụng cho chứng khoán. Mọi người hiểu rằng lỗi nhận thức và tự kiểm soát không hoàn hảo can thiệp vào các quyết định tốt. Vì vậy, thông qua pháp luật, họ chỉ định rằng một nhà môi giới hoặc cố vấn đầu tư để quản lý giúp họ như những gì mà cha mẹ làm cho trẻ em – nói không với lựa chọn mà cha mẹ đánh giá là vô trách nhiệm.

Hoặc xem xét các quy định giá trị (Merit Regulations). Theo đó, một quan chức, ví dụ, Sacramento quyết định xem một chứng khoán cụ thể có thể hoặc không thể bán cho cư dân California. Cơ sở lý luận đằng sau các quy định giá trị là mọi người dễ bị ảnh hưởng lỗi nhận thức và sẽ trả quá cao cho chứng khoán. Như trong trường hợp quy định về sự phù hợp, các quy định được thiết kế để bảo vệ nhà đầu tư khỏi chính họ, điều đó không có ý nghĩa trong tài chính tiêu chuẩn.

Xem xét các quy định giá trị trên lợi nhuận từ các đợt phát hành đầu tiền ra công chúng (IPO). Bằng chứng cho thấy rằng các nhà đầu tư mua IPO trên thị trường công khai (public market), trung bình bị lỗ đáng kể. Các nhà đầu tư IPO trả quá cao cho IPO. Nên bỏ quy định giá trị hoặc, đưa ra bằng chứng về lợi nhuận mà IPOs cung cấp, nên chăng các quy định nên được thắt chặt?

Quy định về sự phù hợp và quy định giá trị không phải là các công cụ duy nhất được thiết kế để giúp các nhà đầu tư hành vi đối phó với thiếu sót của họ. Shefrin và Statman đã phân tích các quy định về sự phù hợp, giá trị, và những quy định khác như những liên quan đến giao dịch nội gián và công bố bắt buộc.

Be the first to comment

Leave a Reply