No Picture
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Dòng tiền lớn tham gia lúc nào?

Thỉnh thoảng lại thấy có người bảo chỉ nên tham gia khi xuất hiện dòng tiền lớn nhập cuộc blabla. Mọi người cho em hỏi trong suốt giai đoạn vol bé hơn đỉnh này dòng […]