INDICATORS

Cách Dùng Chỉ Báo RSI

Nếu sự thật được biết đến, có rất nhiều quan niệm sai lầm về phân kỳ. John Hayden, trong cuốn sách của mình: RSI: The Complete Guide, đưa ra khuôn khổ của chỉ số RSI […]