Cách Dùng MACD Nâng Cao

Đối những nhà phân tích và đầu tư chứng khoán sử dụng trường phái phân tích kỹ thuật sơ cấp, MACD bình thường chỉ sử dụng một cách đơn độc để xác định cổ phiếu đảo chiều ngắn hạn , tuy nhiên, nếu nghiên cứu sâu hơn, kết hợp với các chỉ báo khác, chúng ta có thể sử dụng MACD khá hiệu quả trong việc xác định đỉnh phân phối trung dài hạn của một cổ phiếu.

Clip ngắn chia sẻ kinh nghiệm sử dụng PTKT:

  • Sử dụng MACD để nhận diện vùng phân phối của cổ phiếu

Ví dụ: Cổ phiếu VCB từ 2013-2018, xu thế cấp 1 là xu thế uptrend

MACD tại tháng 1 năm 2018, MACD tạo đỉnh cao nhất trong lịch sử, cao hơn hầu hết MACD trước đó.

Khi mà MACD tạo đỉnh cao nhất, chúng ta có thể nhận định là cổ phiếu đi vào vùng phân phối, và đó là đỉnh trung dài hạn.

Cơ sở của cách sử dụng này là dựa vào tính chất của phân kỳ âm của MACD

Nhắc lại về kiến thức phân kỳ âm: Khi mà cổ phiếu tạo đỉnh sao cao hơn đỉnh trước, nhưng chỉ báo tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì xuất hiện phân kỳ âm.

Ở đây là một trường hợp đặc biệt, Khi MACD tạo đỉnh cao nhất trong lịch sử, thì xác suất các đỉnh sau của chỉ báo MACD tạo đỉnh sau thấp hơn là rất cao, và điều này dẫn đến xác suất để xuất hiện phân kỳ âm MACD là rất cao. Thực tế thì sau đó dù cổ phiếu VCB tiếp tục đi lên, nhưng cũng chính thức tạo ra phân kỳ âm của MACD và đảo chiều.

Kết hợp Elliott thì đỉnh MACD là đỉnh sóng 3 theo Elliott.

Kết hợp Wyckoff thì khi MACD tạo đỉnh thì cổ phiếu bước vào vùng phân phối.

Chúng ta xem thêm cổ phiếu HPG, HDC

  • Phân tích MACD đa khung thời gian.

Ví dụ: Cổ phiếu PPC.

PPC tạo ra phân kỳ âm trong chart daily, nhưng sau đó tiếp tục đi lên

15/2/2019, tạo đỉnh MACD rất cao, liên tục tạo ra phân kỳ âm nhưng cổ phiếu tiếp tục đi lên.

Điều này dẫn đến việc nghi ngờ tính đảo chiều của chỉ báo MACD.

Chúng ta nâng cao tính chính xác của MACD bằng việc phân tích đa khung thời gian. Bên cạnh phân tích chart daily chúng ta phân tích thêm khung thời gian tuần chart weekly.

Từ giai đoạn tạo đỉnh đầu tiên, khung thời gian tuần MACD không cắt xuống đường tín hiệu signal của nó mà tiếp tục đi lên đến tận tháng 7/2019 MACD mới chính thức cắt xuống đường signal xác nhận đảo chiều.

Bài học ở đây là tìm sự đồng thuận giữa các khung thời gian để nâng cao tính chính xác của chỉ báo

Be the first to comment

Leave a Reply