Mở TK VPS

BƯỚC 1: Tìm app SMART ONE trên CH PLAY hoặc APPSTORE

BƯỚC 2: Mở app, chọn MỞ TÀI KHOẢN

BƯỚC 3: Điền thông tin và nhập mã người giới thiệu (7186)

BƯỚC 4: Chụp ảnh chứng minh thư/ căn cước

BƯỚC 5: Xác thực khuôn mặt

BƯỚC 6: Xác nhận và hoàn thiện thông tin

BƯỚC 7: Nhập OTP xác nhận

BƯỚC 8: Xác nhận đăng ký thành công

BƯỚC 8: Đăng nhập tài khoản