Phân Tích Kỹ Thuật Cơ Bản – 3 Giả Định Cơ Bản

Phân Tich Kỹ Thuật là một trường phái rất lớn và quan trọng trong hoạt động đầu tư chứng khoán hay rộng hơn là đầu tư trên cả thị trường tài chính : Thị trường hàng hóa, forex , …. Khác với phân tích cơ bản, nền tảng của phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán là phân tích sự biến động của giá và khối lượng. Từ đó đưa ra những giả định về mục tiêu giá trong tương lai của cổ phiếu.

Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán cũng có rất nhiều công cụ. Tuy nhiên, để áp dụng phân tích kỹ thuật vào thị trường chứng khoán. Khi học chứng khoán , chúng ta phải mặc định chấp nhận 3 giả định cơ bản của phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán. Nó giống như việc chấp nhận mặt trời sẽ mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây.

1. Biến động thị trường phản ánh tất cả.

Đây là nền tảng của mọi lý thuết, công cụ phân tích kỹ thuật áp dụng trong đầu tư chứng khoán sau này. Các nhà phân tích đầu tư phải mặc định chấp nhận cơ sở này. Giả định này cho rằng tất cả mọi yếu tố như tâm lý, chính trị, yếu tố tài chính của công ty, hành vi của đội lái, tay to hay nhà đầu tư nhỏ lẻ . . đều được thể hiện rõ trong giá thị trường. Do đó, các nhà phân tích đầu tư tài chính trường phái phân tích kỹ thuật mặc định rằng phân tích biến động giá và khối lượng tức là sẽ phân tích được mọi yếu tố tác động lên thị trường.

Theo giả định cơ sở này. Các nhà Phân tích kỹ thuật chỉ ra rằng thị trường tăng giá khi giá tăng khi cầu phải vượt cung dù bất kỳ lý do gì. Chúng ta cũng đều biết và đồng ý rằng động lực chính của cung và cầu là những yếu tố kinh tế căn bản, chúng làm hình thành lên Bull Market hay Bear Market, còn đồ thị thì không tự nó làm cho thị trường dịch chuyển lên hay xuống. Đồ thị chỉ có thể phản ánh tình hình thị trường mà thôi.

2. Giá vận động theo hướng

Chúng ta có thể tiếp xúc với lý thuyết Dow sau vài bài viết nữa để hiểu rõ hơn về xu hướng. Charles H. Dow. Ông là người đã sáng lập lên tạp chí phố Wall (The Wall Street Journal). Sau nhiều năm nghiên cứu, năm 1884 ông đưa ra chỉ số bình quân của giá đóng cửa của 11 cổ phiếu quan trọng nhất thị trường Mĩ thời gian đó.

Giá vận động theo xu hướng là một khái niệm quan trọng trong trong trường phái phân tích kỹ thuật đầu tư chứng khoán. Mục đích nghiên cứu, phân tích các biến động giá là để xác định được xu hướng giá, từ đó sẽ tham gia đầu tư tài chính trên cơ sở những xu thế này.

Một cách hài hước, nếu Newton có định luật về sự vận động rằng : “một xu thế đang vận động sẽ tiếp tục theo xu thế của nó cho đến khi nó đảo chiều”. Nhà phân tích kỹ thuật có giả định: “một xu thế đang vận động sẽ tiếp tục theo xu thế của nó cho đến khi nó đảo chiều”. Nhìn chung tất cả những nghiên cứu nhằm tiếp cận theo các xu thế đều nhằm để đi theo những xu thế giá hiện tại cho đến khi có dấu hiệu đảo chiều.

3. Lịch sử sẽ tự lặp lại.

Quay lại với giả định cơ sở thử nhất. Biến động thị trường phản ánh tất cả : kinh tế, chính trị, sức khỏe, đại dịch, chiến tranh, hôn nhân gia đình … Giả định thứ ba này sẽ nhấn mạnh vào yếu tố tâm lý.

Phần lớn nội dung của Phân tích kỹ thuật và việc nghiên cứu biến động thị trường đều có chứa yếu tố nghiên cứu tâm lý con người. Việc áp dụng những mô hình hay bất cứ kiến thức , công cụ phân tích đầu tư chứng khoán nào đã phát huy hiệu quả trong quá khứ đều được giả định rằng sẽ vẫn tiếp tục có hiệu quả trong tương lai bởi chúng dựa trên phân tích nghiên cứu tâm lý con người mà tâm lý con người thì thường không thay đổi. Như thế giả định này có thể được phát biểu là : “Chìa khóa để nắm bắt tương lai nằm trong việc nghiên cứu quá khứ” hay “tương lai chỉ là sự lặp lại của quá khứ

Be the first to comment

Leave a Reply