Price Action – Dạng 2: Trending Trading Range Day (TTR)

Đặc tính.

– Range mở đầu từ 1/3 – ½ của range trung bình những ngày gần đây.

– Có Breakout (BO) sau 1 -2 tiếng và sau đó thị trường hình thành Range khác.

– Vì là Trading Range nên có thể Trading cả 2 chiều.

– Thỉnh thoảng có nhiều BO và TR, tuy nhiên nên xem đó là ngày trend day và nên giao dịch theo xu hướng.

– Sau khi TR thứ 2 bắt đầu hình thành, thường có cú Pull Back test lại TR trước đó.

– Cú Test thường Break TR trước, nếu nó gần chạm nhưng không di chuyển vào TR trước. Xu hướng sẽ mạnh hơn 1 chút.

– Đôi khi thị trường quay đầu và range trước và ngày đó trở thành ngày đảo chiều.

– Hầu hết các ngày đảo chiều bắt đầu từ TTR.

– Khi cú BO rất mạnh, ngày GD hầu như trở thành các Weak Spike & Channel Trend.