Price Action – Dạng 3: Trend from the Open and small pullback trends.

Đặc điểm

– Đáy của bull trend day hoặc đỉnh của Bear trend day hình thành trong 1 vài nến đầu tiên của ngày.

– Nếu open range nhỏ hơn 25% của range trung bình những ngày gần đây có thể xuất hiện mô hình 2 đáy bull trend day hoặc 2 đỉnh trong bear trend day. (nếu Range mở cửa khoảng 50% của range trung bình, cú BO có thể xuất hiện dẫn đến TTR)

– Ngày giao dịch có thể băt đầu với 1 cú Spike mạnh mẽ tồn tại vài nến hoặc có thể có small opening range.

– Nếu xu hướng thị trường từ 1st bar hoặc cú Spike tồn tại 3 nến hoặc nhiều hơn, vào lệnh ở các cú pull backs thường mang lại kết quả tốt, ít nhất là với lợi nhuận nhỏ (scalp)

– Nếu xuất hiện cú spike từ mở phiên tồn tại nhiều nến và cover nhiều điểm, ngày giao dịch thường trở thành Spike & channel trend day.

– Một gap mở phiên lớn thường xuyên dẫn đến xu hướng từ mở phiên và xu hướng có thể đi theo bất kỳ hướng nào. Nếu có gap up và xu hướng từ mở phiên, ngày giao dịch trở thành bull trend day khoảng 60% và Bear trend day khoảng 40% thời gian. Ngược lại cũng đúng cho gap down mở cửa. Gap càng lớn, xác suất ngày giao dịch trở thành ngày giao dịch theo xu hướng và xu hướng theo hướng dẫn của Gap càng cao.

– Xu hướng từ mở phiên có sự khẩn cấp và thuyết phục ngày từ đầu và thường là trend mạnh nhất và có pull back nhỏ nhất.

– Hệ thống 20 gap bar & MA gap bar thường xuất hiện muộn trong xu hướng.

– Thể loại xu hướng từ mở phiên là mạnh nhất và thể loại xu hướng mạnh nhất là 1 khi Opening range nhỏ, và sau đó hình thành trend day với những cú pull back nhỏ không ngừng suốt ngày giao dịch. Đây là “Small Pull back trend day”. Ví dụ Pullback trong Emini có thể chỉ 10 đến 20 ticks (10-30% của daily range trung bình). Khi Trường hợp này xảy ra, thường xuât hiện 1 cú pull back trong những giờ giao dịch cuối từ 150 – 200% size của các cú pull back trước đso, được theo sau với sự quay lại của xu hướng đến khi kết thúc.

– Đối với trader kinh nghiệm, hệ thống giao dịch swing đến 70% và xác suất hoạt động hiệu quả cao, cho dù nó không bao giờ là chắc chắn đới với trader gà mờ. Nhiều nến signal nhìn có vẻ tệ, và đây là case điển hình cho tất cả xu hướng mạnh mẽ. Hầu hết hệ thống có xác suất 50% hoặc thấp hơn khả năng thành công. Điều này khiến trader không thực hiện giao dịch & khiến học đuổi theo thị trường hoặc hoàn toàn lỡ bỏ con sóng.

– Xuất hiện nhiều trend bar đối lập nhau, và đó là dấu hiệu của áp lực đảo chiều, và nó khiến trader gà mờ tìm kiếm giao dịch đảo chiều thay vì giao dịch theo xu hướng. Ví dụ trong bull trend, có nhiều bear trend bar và nhiều 2 bar hay 3 bar bear spike. Trader gà mờ liên tục Short và lỗ. Cú Spike hình thành bull flag nhìn không tốt, ngăn cản trader gà mờ mua vào. Họ vừa thoát ra cú Short thua lỗ và không muốn rủi ro lỗ tiếp, đặc biệt khi hệ thống nhìn không mạnh. Mỗi bad-looking bull flag thành công, và được theo sau bởi good-looking thất bại.

– Xu hướng thường có liên quan đến tigh channel, và pull back thường trở lại và “hit breakeven stop” điểm cân bằng dừng lỗ, bẫy trader đứng ngoài. Trader cần trailing điểm Sl dưới Swing low trong bull trend hoặc trên đỉnh Swing high trong bear trend. Nếu họ quá hăm hở dời SL đến điểm Breakeven, họ sẽ bị bẫy ra ngoài.