No Picture
NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG

Nhận Định Thị Trường 07/04

Sau khi Vni có 1 phiên tạo nến rút chân (spring) vào ngày 26/3 đã liên tục tăng không có bất kỳ 1 phiên điều chỉnh thực sự nào, giá đóng của liên tục được […]