Price Action – Dạng 5: Trend Resumption Day

Đặc điểm

– Ngày Giao dịch có xu hướng mạnh mẽ trong giờ đầu tiên rồi trở thành Trading range

– Trading Range tồn tại trong vài giờ và thương ru ngủ trader rằng thị trường sẽ yên ắng đến khi đóng cửa

– Xu hướng quay lại trong 1 hoặc 2 h cuối phiên

– 2nd leg thường bằng 1st leg

– Thường có cú Breakout khỏi Trading range muộn trong ngày để đảo chiều xu hướng, nhưng nó thường là bẫy. Thị trường sau đó đảo chiều và Breakout vào hướng ngược lại dến khi đóng cửa. Một cái bẫy thường có xác suất cao 70% khi Trading range không chặt như thường lệ.

– Thường có Breakout pullback entry cho trader bị lỡ vào lệnh sớm hoặc cú breakout