Who Talk What

𝟭. 𝗪𝗵𝗼 𝗧𝗮𝗹𝗸𝗲𝗱 𝗪𝗵𝗮𝘁.
Đó là tên 1 chủ đề rất hay xưa thời sinh viên mình hay đọc. Giờ chả nhớ nói về gì, chỉ nhớ mỗi tựa đề.
Khi bạn muốn học hỏi 1 điều j đó, bên cạnh các lớp, khóa học, thì các diễn đàn luôn là nơi học hỏi tốt nhất.
Tất nhiên nó giống như họp chợ, thượng vàng hạ cám đủ cả, và việc của bạn là phải tìm ra những ý kiến, quan điểm quan trọng trong vô số những cmt vô bổ.
Nếu may mắn bạn lại tìm dc 1 quý nhân, và người đó chia sẻ những điều mới hoặc đơn giản chỉ lối cho bạn 1 nền tảng tư duy mới.
Muốn vậy, bạn phải luôn để ý who talked what, và thêm cả when nữa nhỉ. Check lại và suy nghĩ xem tại sao ngta lại suy nghĩ như vậy tại một thời điểm như vậy.
𝟮.𝗧𝗮̂𝗺 𝗹𝘆́ 𝗵𝗼̣𝗰 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗶
Ttck, trong ngắn hạn là tt của những kẻ đầu cơ trên cơ sở kỳ vọng, ở đó kẻ điều khiển dc hành vi tâm lý quyết định phần thắng.
Có quá nhiều thứ để phân tích về hành vi tâm lý, ở đây chỉ gói gọn về 1 cách để thao túng tâm lý trên các diễn đàn.
“Biến 1 tin xấu thành 1 tin tốt và ngược lại, những tin tốt thành tin xấu”
“Bẻ gãy ý chí của nhỏ lẻ hold hàng”

Giai đoạn đè, cứ ra tin tốt là đập, nếu không có tin j thì nhai lại tin cũ. Ra tin tích cực là đập, tạo tâm lý cho nhà đầu tư nghe tin tốt là sợ. Cuối cùng, chốt ra 1 cái tin xấu – last bad news, thì thị trường tạo đáy tát ao. Tiếp theo trên đà hồi phục, lại ra tin tốt. Tiếp tục rung rũ nốt những người còn lại. Lúc này, vol tăng, giá tăng và tạo ra bùng nổ theo đà.